14 Hav och marina resurser

Haven förser oss med naturresurser som används till bland annat mat, läkemedel och biobränslen.

Haven absorberar en stor del av den koldioxid och den värme vi släpper ut. Överfiske, försurning, övergödning och föroreningar är stora problem. Det vi i Nordmalings kommun gör med vårt vatten och släpper ut i våra vattendrag påverkar också i slutändan havet.

Inom kommunen finns möjligheter till ett varierande friluftsliv både på land och vid vatten året om. Nordmalings femton mil kust som har stor betydelse för bland annat näringslivsutveckling, friluftsliv, turism och boende. Att bevara och nyttja hav och marina resurser på ett hållbart sätt är viktiga frågor. Vattenrening är ett exempel, i avloppsverken renas vattnet så att det kan föras tillbaka så rent som möjligt.

I kommunen finns naturreservat som omfattar såväl landområden som marina områden. Örefjärden-Snöanskärgården är ett naturreservat i Nordmalings kommun och Umeå kommun. Området är naturskyddat sedan 2012 och är 475 kvadratkilometer stort. Reservatet omfattar hav, öar och kustområden i Norra Kvarken sydost om Nordmaling.

Läs mer om kommunens arbete med vatten och avlopp, tillsyn enligt miljöbalken under mål 6 Rent vatten och sanitet för alla.

Situationen för målet

Ett långsiktigt bevarande och nyttjande av haven är en nationell utmaning för Sverige. Exempel på utmaningar i havsmiljön där kommunen kan bidra är kopplade till övergödning, marint skräp och mikroplaster. Nordmalingsfjärden har måttlig ekologisk status, att beaktas i framtida arbete och beslutsprocesser.