Kommunchefen har ordet

Kommunchef Ulf Månssons månadskrönikor

  • November 2021

    Föreningsliv berikar tillvaronFöreningslivet har stor betydelse för möjligheterna till samhällsutveckling. Engagemanget i föreningar skapar tillit och genom samarbeten kring gemensamma frågeställninga...
  • Oktober 2021

    SCB:s medborgarundersökningNordmalings kommun vill kvalitetssäkra arbetet och det är viktigt för oss att veta vad du tycker om vår kommun och vårt arbete. Vi söker feedback för att klarlägga våra styr...
  • September 2021

    Regeringen har presenterat att restriktioner om deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar planeras att avvecklas från och med den 29 september. Vi har goda förhoppningar at...