Revision

Revisorerna ska utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet i styrelser och nämnder. Uppgiften är att vara medborgarnas förlängda arm in i den kommunala verksamheten och verka för medborgarnas bästa.

Revisorerna arbetar med utvärdering, främjar effektiviteten, kontrollerar den kommunala verksamheten och ekonomin enligt vad som anges i kommunallagen.

Revisorerna upprättar varje år en revisionsplan för sitt arbete och har för detta tillgång till sakkunnig extern hjälp.

Revisionen består av fem ledamöter utan ersättare.

Ledamöter revisionen 2022-2026:

Hardy Eriksson (s), ordförande
E-post

Anna-Karin Nilsson (m), vice ordförande

Kjell-Ivar Hellman (c)

Margareta Gustavsson (s)

Hans-Eric Rasch (v)