Utmärkelser och hederspriser i Nordmalings kommun

Kommunen delar årligen ut flera utmärkelser till välförtjänta medborgare och föreningar.