Omsorg, stöd och hjälp

Familjehem

Bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Nordmalings kommun söker familje- och jourhem där barnet eller ungdomen kan få vara i lugn och ro och bygga upp sina relationer till en trygg vuxenvärld. Vi söker också kontaktpersoner för barn såväl som vuxna.