Kontakter

Inom socialförvaltningen arbetar vi med frågor som handlar om: äldreomsorg, hemtjänst, handikapp, individ- och familjeomsorg m.m.


Sektorchef

Socialchef

Andreas Witt

Telefonnummer: 0930-140 44

E-post: andreas.witt@nordmaling.se


Verksamhet individ- och familjeomsorg

Chef individ- och familjeomsorg

Anna-Maria Nilsson

Telefonnummer: 0930- 143 70

E-post: anna-maria.nilsson@nordmaling.se


Verksamhet handikappomsorg

Enhetschef LSS, gruppboenden

Anne-Christine Arvidsson
Telefonnummer: 0930-140 34

E-post: anne-christine.arvidsson@nordmaling.se

Enhetschef LSS, trapphusboende, dagcenter
Monica Sikström
Telefonnummer: 0930-141 24

E-post: monica.sikstrom@nordmaling.se

LSS-handläggare

Birgit Johansson

Telefonnummer: 0930-143 69
E-post: Birgit.johansson@nordmaling.se

Äldre, äldreomsorg

Biståndshandläggare
Telefonnummer: 0930- 140 47
Telefontid: Måndag-fredag kl. 8.15 – 09.30. Övrig tid kan meddelande lämnas på kontorstelefonen.
E-post: bistandshandläggare@nordmaling.se
Michaela Andersson, Rebecka Söderlund, Fredrik Söderlund

Verksamhetsplanerare

Britt-Marie Eriksson

Telefonnummer: 0930-140 42

E-post: britt-marie.eriksson@nordmaling.se

Äldreomsorgsassistent

Siv SJöström

Telefonnummer: 0930-140 64

E-post: siv.a.sjostrom@nordmaling.se

Enhetschef hemtjänst norra (Nordmaling, Gräsmyr) och Tobiasgården

Malin Johansson

Telefonnummer: 0930-143 79

E-post: malin.johansson@nordmaling.se

Enhetschef hemtjänst södra (Nyåker, Rundvik, Nattpatrull, TES) och Juliagården

Barbro Nylén
Telefonnummer: 0930-140 98
E-post: Barbro.nylen@nordmaling.se

Enhetschef Strandholmen

Marita Rinendal

Telefonnummer: 0930- 140 72

E-post: marita.rinendal@nordmaling.se

Enhetschef Strandholmen

Katarina Fransson
Telefonnummer: 0930- 141 82

E-post: katarina.fransson@nordmaling.se

Enhetschef Tallbacken Åsen & Natt, Ankaret och Poolen

Cecilia Berggren

Telefonnummer: 0930-140 28
E-post: Cecilia.berggren@nordmaling.se

Enhetschef Tallbacken Ettan, Rehab, Tallbackens kök
Vivianne Holmlund
Telefonnummer: 0930-141 14
E-post: vivianne.holmlund@nordmaling.se

Verksamhet hälso- och sjukvård

Verksamhetschef hälso- och sjukvård

Chatarina Olofsson
Telefonnummer: 0930-143 62
chatarina.olofsson@nordmaling.se

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)

Eva-Lena Wrethén

Telefon: 0930-14178

E-post: eva-lena.wrethen@nordmaling.se

Arbetsterapeut

Maria Lind

Telefon: 0930-140 33

E-post: maria.lind@nordmaling.se

Arbetsterapeut
Karina Forsberg
Telefon: 0930-140 33
E-post: karina.forsberg@nordmaling.se

Sjuksköterskeexpeditionen

Telefon: 0930-143 60

Sjukgymnast

Åke Vikström
Telefon: 0930-140 41

E-post: ake.vikstrom@nordmaling.se

Hemsjukvård

Telefon: 0930-140 21