Plan- och byggenheten

Plan- och byggenheten

Handlägger ärenden inom byggnation & planärenden

Plan-och byggenheten arbetar dagligen men ärenden gällande bygglov, anmälningar, planbesked, strandskyddsdispanser och förhandsbesked.

Har du några frågor når du oss på telefon: 0930-140 96

Måndag - Fredag 10.00 - 12.00

eller via mejl: planbygg@nordmaling.se