Anslagstavla

Detta är Nordmalings kommuns officiella anslagstavla. Här presenterar kommunen anslag och tillkännagivanden.

Tillkännagivanden

 1. Kungörelse Nybyggnad av transformatorstationer samt nybyggnad av telemast med teknikbod
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  SekreterareAndreas Nyman
  Anslagets publiceringsperiod (16 dagar, 7 timmar och 59 minuter)

  Nedanstående ärenden kommer utöver annonsen och de enskilda breven att anslås på kommunens anslagstavla. Handlingar tillhörande ärendena finns för påseende hos Nordmalings kommun, samt går att begära ut via e-post från planbygg@nordmaling.se.

  Ansökan avser bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheterna Tallberg 3:2 SB-2022-372, Tallberg 5:2 SB-2022-373. Syftet med etableringarna är att säkra elleveransen i området.

  Ansökan om nybyggnad av telemast med teknikbod på fastigheten Rundvik 1:1 SB-2022-376, Syftet med etableringen är att förbättra mobiltäckningen i området.

  Vill du lämna in ett yttrande i ärendet ange ärendenummer och fastighetsbeteckning. Yttrandet ska vara skriftligt.

  Vill du lämna in ett yttrande i ärendet ange fastighetsbeteckning och ärendenummer. Yttrandet ska vara skriftligt.

  Svar önskas senast 2023-02-15.

  Nordmalings kommun
  914 81 Nordmaling

  Epost: planbygg@nordmaling.se

 2. Kommunstyrelsen den 30 januari 2023, kl. 08:30 , Oasen
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 1-30
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Dokument eller extern anslagstavlaKallelser kommunstyrelsen
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. UNDERRÄTTELSE om Granskning- standardförfarande - Landsbygdsutveckling i strandnära läge
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  Anslagets publiceringsperiod (113 dagar, 15 timmar och 0 minuter)

  Bygg- och miljökontoret har tagit fram granskningshandlingar för tillägg till kommunens LIS-plan, Nordmalings kommun, Västerbottens län.

  Syftet med tillägget till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen/tillägg till kommunens LIS-plan är att peka ut ytterligare ett område inom Nordmalings kommun där det så kallade LIS-skälet enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken kan tillämpas.

  Granskning

  Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen och granskningstiden är från och med 2022-12-12 till och med 2023-03-31. Under denna tid finns granskningshandlingarna tillgängliga på:

  • Nordmalings kommun
  • Nordmalings kommuns hemsida, www.nordmaling.se

  Handlingar:

  Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress, telefonnummer samt Dnr 2019.499 senast den 31 mars 2023 till:

  Nordmalings kommun, Bygg- och miljökontoret, 914 81 Nordmaling
  eller via e-post: kommun@nordmaling.se

  För upplysningar kontakta;

  Andreas Nyman, bygg- och miljöchef Byggkontoret
  Tel: 0930-141 04 Tel: 0930-140 96
  E-post: andreas.nyman@nordmaling.se
  E-post: planbygg@nordmaling.se

Protokoll

 1. Kommunstyrelsen den 30 januari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 1-31
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll Kommunstyrelsen
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Allmänna utskottet den 16 januari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansAllmänna utskottet
  Paragrafer§§ 1- 12
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareMaria Syd
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll allmänna utskottet
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Sociala utskottet - sekretessärenden 17 januari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSociala utskottet
  Paragrafer§§ 1-12
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
 4. Sociala utskottet den 17 januari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSociala utskottet
  Paragrafer§§ 1-16
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll sociala utskottet
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
 5. Barn- och utbildningsutskottet den 18 januari 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsutskottet
  Paragrafer§§ 1-15
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll barn- och utbildningsutskottet
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)