Anslagstavla

Detta är Nordmalings kommuns officiella anslagstavla. Här presenterar kommunen anslag och tillkännagivanden.

Tillkännagivanden

 1. Kommunstyrelsen den 12 juni 2023, Tallbackens konferenslokal
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 101-137
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Dokument eller extern anslagstavlaKallelser kommunstyrelsen
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Kungörelse nybyggnad av transformatorstationer samt nybyggnad av telemast med teknikbod
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  SekreterareAndreas Nyman
  Anslagets publiceringsperiod (17 dagar, 8 timmar och 0 minuter)

  Nedanstående ärenden kommer utöver annonsen och de enskilda breven att anslås på kommunens anslagstavla. Handlingar tillhörande ärendena finns för påseende hos Nordmalings kommun, samt går att begära ut via e-post från planbygg@nordmaling.se

  Ansökan avser bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheterna:

  • Ledusjö 2:6 SB-2023-220
  • Olofsfors 1:11 SB-2023-221
  • Olofsfors 1:3 SB-2023-222
  • Rundvik 1:1 SB-2023-227
  • Lögdeå 5:3 SB-2023-248
  • AVA 1:3 SB-2023-249
  • Djupsjö 4:46 SB-2023-280
  • Storfall 1:23

  Syftet med etableringarna är att säkra elleveransen i området.

  Vill du lämna in ett yttrande i ärendet ange fastighetsbeteckning och ärendenummer. Yttrandet ska vara skriftligt.

  Svar önskas senast 2023-06-15.

Protokoll

 1. Barn- och utbildningsutskottet den 31 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsutskottet
  Paragrafer§§ 47-61
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareMandi Björkman
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll barn- och utbildningsutskottet
  Anslagets publiceringsperiod (25 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 2. Sociala utskottet den 30 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSociala utskottet
  Paragrafer§§ 46-58
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareMandi Björkman
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll sociala utskottet
  Anslagets publiceringsperiod (25 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 3. Allmänna utskottet den 29 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansAllmänna utskottet
  Paragrafer§§ 35-50
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll allmänna utskottet
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 4. Sociala utskottet - sekretessärenden den 30 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSociala utskottet
  Paragrafer§§ 58-64
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareMandi Björkman
  Anslagets publiceringsperiod (26 dagar, 4 timmar och 0 minuter)
 5. Extrainsatt kommunstyrelsen - sekretessärenden den 31 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 15-19
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Anslagets publiceringsperiod (26 dagar, 4 timmar och 0 minuter)
 6. Kommunstyrelsen den 15 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 64-100
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll Kommunstyrelsen
  Anslagets publiceringsperiod (26 dagar, 4 timmar och 0 minuter)